streep rood
Bij de slagwerkopleiding leer je de verschillende slagwerk instrument herkennen en te bespelen en maak je kennis met de technieken die daarvoor nodig zijn.

De lessen zijn opgedeeld in niveaus (A t/n D). Deze niveaus komen overeen met de bijbehorende examens die je eventueel kan afleggen als je wilt. Daarnaast is er ook nog een keuze in groepslessen en individuele lessen. Dit hangt er af van het niveau. Bij lagere niveaus kan je je vaak optrekken aan de andere leerlingen. Wat de beste keuze hiervoor is kan de docent het beste adviseren.

Daarnaast wordt je muzikale gehoor ontwikkeld, leer je uit het hoofd spelen, improviseren en van blad lezen.

Het doel van dit alles is natuurlijk, dat je uitgroeit tot zelfstandig muzikant, die uiteenlopende muzikale stijlen kan spelen.

Cursus gegevens:
Duur: varierend van 30 minuten groepsles tot 20 minuten individueel les.
Aantal Lessen: 35 (bij start September)
Start: September - Juni
Soort les: Groepsles (indien voldoende aanmeldingen), Individueel